CÁN BỘ GV, NV, HS NHÀ TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG “VÌ NGƯỜI NGHÈO” DO THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI TỔ CHỨC

Căn cứ Công văn số 1062-CV/TĐHN-ĐKTN&ĐBDC ngày 21/9/2023 của Ban Chấp hành Đoàn Thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 cùng với sự chỉ đạo của Huyện đoàn Đông Anh. Cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trường TH, THCS& THPT Chu Văn An với tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã tham gia ủng hộ vào tiết chào cờ buổi sáng ngày 23/10/2023.

Hy vọng rằng với sự đóng góp nhỏ bé này của tập thể CB, GV, NV, HS nhà trường sẽ chung tay cùng các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đông  chăm lo, hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài viết liên quan